styczeń 2020

Inspiracją dla sesji promującej szóstą edycję Back to Nature były pozowane portrety grupowe z Vanity Fair. Nasza koncepcja zakładała wykonanie zdjęć formalnych, których lata świetności dawno minęły, które są często niedoceniane, traktowane jako zło konieczne lub w ogóle pomijane. Ustępują